biblia
Oto jestem z wami
31 maja 2014
Czciciele i krakowskie dziękczynienie
1 czerwca 2014

Ku Sercu Jezusowemu…


Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci,
naszą Ojczyznę, naszą parafię,
nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.

Minął maj, a z nim nabożeństwa majowe. Dziękujemy Wam, drodzy parafianie, za codzienne trwanie przy Maryi w Litanii Loretańskiej przy kapliczkach, za troskę o ich zewnętrzne piękno. Dziękujemy, że przychodziliście do kościoła, by tu wypraszać przez Maryję łaski Bożego miłosierdzia.
Przed nami czerwiec, miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego. Zachęcamy więc do uczestnictwa w nabożeństwie ku jego czci, popularnie zwanym „czerwcowym”, które składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz śpiewu lub recytacji modlitwy litanijnej.

Nasz Zbawiciel objawił się Małgorzacie Marii Alacoque właśnie w czerwcu i dlatego w tym miesiącu przypada uroczystość Serca Jezusowego. Litanię do Serca Syna Bożego ułożyła francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly. Składa się ona z 33 wezwań, upamiętniających każdy rok ziemskiego życia Chrystusa, a ich treść ukazuje zbawczy plan miłości Boga względem człowieka.

Nabożeństwo czerwcowe jest pobożną praktyką, przez którą wyrażamy dziękczynienie za wielką miłość, jaką jesteśmy obdarowywani przez Jezusa, a także wynagradzamy Mu wszystko zło, jakiego doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego miłość.

s. Łucja Kramarz CSS