biblia
Popatrzcie na moje ręce i nogi…
18 kwietnia 2015
Warsztaty na Lednicy
20 kwietnia 2015

Kwietniowa Huta w Ustce

Ustka. Spotkaliśmy się w Kościele N.M.P. Gwiazdy Morza, by rozpocząć spotkanie: HUTA DUCHA ŚWIĘTEGO. Przewodnim tematem rozważań był  Duch Święty w symbolu GOŁĘBICY.

Gościliśmy o. Daniela- zakonnika – franciszkanina, który w niesamowity sposób, pełny entuzjazmu i świadectwa życia wskazał nam na Osobę Ducha Świętego w pryzmacie naszego codziennego życia. „Rozbijając szybę wystawową”, skupiającą nas często na sobie samym, uświadomiliśmy sobie, że nasze patrzenie musi sięgać innego wymiaru. Głębszego i wnikliwego dostrzegania Istoty naszego życia. Bezwzględnie jest nią ŻYWY BÓG, obecny tu i teraz, będący blisko każdego
z nas.

Dziękujemy Diakoni muzycznej „TYLE DOBREGO”, z diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej, która pozwoliła nam wszystkim na radość w Duchu Świętym, przez modlitwę i wspólny śpiew.
Dziękujemy również Harcerzom, którzy pełnili straż honorową przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Nasze spotkania przeplatają krótkie pantomimy, pod redakcją s. Julii Karpacz. Cieszymy się z naszej młodzieży, która tak odważnie i dumnie świadczy w nich
o wierze, i zawsze otwarcie i z wielką gorliwością podejmuje kolejne wyzwania.

ZAPRASZAMY W MAJU -09.05.- na spotkanie, na które zaproszeni są klerycy naszej diecezji, wraz z Rektorem Seminarium Koszlaińko-Kołobrzeskiego
OBEJRZYJCIE WIĘCEJ:
https://www.facebook.com/pages/Huta-Ducha-%C5%9Awi%C4%99tego-w-Ustce/1535860033348943?ref=bookmarks