1
Niezwykła procesja
6 listopada 2017
100 5327
„Marsz Polonia” – modlitwa za Ojczyznę
16 listopada 2017

lampy… oliwa w naczyniach…

biblia

XXXII niedziela zwykła

Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25,1-13)

  • …Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach… Oliwa, symbol namaszczenia, symbol Ducha Świętego… napełnione oliwą naczynia to otwarcie na działanie Ducha Świętego! Skąd wiadomo, że w moim naczyniu jest oliwa? Wołamy: Duchu Ogniu, Duchu Światło… modlimy się i ufamy że nasze lampy płoną… Duch Święty modli się w nas… Tylko skąd to wiemy… skąd wiemy, że jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, że nasze lampy płoną? Pismo Święte mówi: Poznacie ich po ich owocach (Mt 7, 16)… Te owoce również są wymienione w Słowie Bożym: Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5, 22-23)… Jeśli Twoje życie, Twoja codzienność jest pełna właśnie takich owoców, to możesz mieć pewność, że Twoja lampa płonie, a naczynie jest pełne oliwy! Czy Twoja lampa płonie? Czy Twoje naczynie jest pełne oliwy? Czym je napełniasz?

s. Pia CSS