xd
16 października 2015
Wiosna, lato, jesień, zima
19 października 2015

…lecz żeby służyć….

biblia

Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. (Mk 10,35-45)

  • …Co chcecie, żebym wam uczynił?… o co najczęściej proszę Jezusa? Z czym związane są te prośby? Czy chodzi w nich o miłość, czy mój egoizm… moją chwałę? Jakub i Jan proszą o konkretne miejsca w niebie, ale Jezus im odpowiada: Nie wiecie, o co prosicie…. On wie co dla nas jest dobre… Jezus chce z nami rozmawiać… Chce żebyśmy przychodzili do Niego, ale też stawali w prawdzie o sobie i Jemu zaufali…
  • …Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana…. Jakie we mnie rodzą się uczucia, kiedy czytam ten fragment?…. czy również oburzenie?… czy może zazdrość, złość? Takie sytuacje zdarzają się wiele razy i warto wiedzieć jak reaguję, dlaczego właśnie tak…. Jezus uczy: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć…. Czy moja postawa jest Jezusowa?

s. Pia CSS