Kolędowa wspólnota radości w Nowym Targu
24 stycznia 2017
Wolontariat I LO w Szlachetnej Paczce
28 stycznia 2017

Logo Roku Duszpasterskiego

Trwający w Kościele rok liturgiczny i duszpasterski wieńczy hasło „Idźcie i głoście”, zwracające uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji.

W odniesieniu do jego tematyki chciałam przedstawić zaprojektowaną przeze mnie grafikę, za którą Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie przyznał mi nagrodę uznaniową, w związku z organizowanym plastycznym konkursem misyjnym „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.

Mam nadzieję, że jej sugestywność, pozwoli lepiej zrozumieć rangę przesłania, skierowanego do Nas wszystkich w nadchodzących miesiącach.

Z modlitwą.

s. Łucja Kramarz CSS