biblia
… objawię mu siebie
20 maja 2017
IMG 0623
Współpraca misyjna z Ruchem Maitri
27 maja 2017

Majowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego

SAM 0001

Kraków, Lotnicza. W dniu 16 maja 2017 roku odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie Grupy Modlitewnej. Spotkanie rozpoczęło się w Kaplicy od rozważania Ewangelii na najbliższą niedzielę oraz modlitwie Koronką do Ducha Świętego. Następnie zebraliśmy się w sali spotkań. Na początku Ks. Profesor Stanisław Wronka odpowiadał na pytania związane z kwestią różnego rodzaju relacji Jezusa Zmartwychwstałego z poszczególnymi uczniami. Kolejne pytanie dotyczyło mocy Słowa Bożego w życiu i nawróceniu człowieka.

W dalszej części rozważania Ewangelii wg św. Łukasza 5, 27-32 zatrzymaliśmy się nad powołaniem Lewiego. Ten fragment nawiązywał do poruszanego wcześniej tematu mocy Bożego Słowa i jego oddziaływania w życiu uczniów Chrystusa. „Żywe i skuteczne jest Słowo Boże”. Słowo Boże nie tylko w czasach ziemskiego życia Pana Jezusa miało moc nawracania i głębokiej przemiany wewnętrznej człowieka. Ono także dzisiaj ma swoją moc by dokonywać przemiany każdego, kto zbliża się do Jezusa.

W czerwcu wybieramy się z pielgrzymką do Siwcówki. Zapraszamy!

s. Petra CSS