Miłosierni Samarytanie w Roku Miłosierdzia
5 grudnia 2016
DSCN0099
Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje…
8 grudnia 2016

Maryjo, Niepokalanie Poczęta – módl się za nami

„Niepokalana Gwiazdo zaranna,
Pełen pokory Twój żywot cały.
Dziś świat odgłosem brzmi Twojej chwały,
Kościół Ci śpiewa pieśń nieustanną”.

8 grudnia w całym Kościele przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Co kryje się pod tym określeniem?

„Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego – braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi” (źródło: www.brewiarz.pl)

„Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów” (źródło: www.brewiarz.pl).

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego czci i wielbi Maryję pod różnymi wezwaniami: Przeczystej Oblubienicy Ducha Świętego; Matki Kościoła; w uroczystość Wniebowzięcia siostry składają śluby wieczyste.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest dniem szczególnym, poprzedzonym 9-dniową nowenną. Obchodzona jest ona w czasie Adwentu, gdy z całym Kościołem oczekujemy i przygotowujemy się na przyjście Jezusa Chrystusa.

Niech Maryja, Niepokalanie Poczęta wstawia się za nami i za całym światem. Powierzajmy się Jej szczególnej opiece i pozwólmy, aby uczyła nas, jak słuchać Boga i wypełniać Jego wolę w życiu.

s. Eugenia CSS