biblia
Wszyscy dla Niego żyją
10 listopada 2013
Posługa Gwidonowa w Sopocie
15 listopada 2013

Migawki z Ukrainy

Pisarówka to malownicza wieś położona 50 km od Chmielnickiego, a ok. 300 km od granicy Polski. Znana jest z pierwszego na Ukrainie Domu Obrony Życia, w którym posługują siostry kanoniczki Ducha Świętego.   Siostry, kapłani i cała parafia są obrońcami życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, modlą się za poczęte i nienarodzone dzieci, pomagają samotnym matkom i wszystkim potrzebującym duchowej i materialnej pomocy. Siostry  duchaczki na Ukrainie oddają swoje serce najmniejszemu bezbronnemu dziecku niezależnie od wiary i pochodzenia.

Siostra Przełożona Marcelina  prowadzi Dom Obrony Życia (DOŻ), zajmuje się matkami i ich dziećmi, prowadzi potrzebną dokumentację, uczy samotne matki tego, co potrzeba do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie.

Siostra Milena posługuje jako pielęgniarka: robi zastrzyki i opatrunki, daje cenne wskazówki i porady chorym, dba o życie sakramentalne swoich podopiecznych. Poza tym, katechizuje dzieci we wsi Zielona i prowadzi katechezy dla matek oraz działa powołaniowo spotykając się z młodzieżą.

Siostra  Stefania katechizuje w szkole w Pisarówce i Klynynach, w domu prywatnym w Sołomnej, przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej a także raz w miesiącu ma katechezę dla dorosłych.

Siostry bardzo cenią sobie życzliwość, otwartość, gościnności dobroć serca miejscowej ludności. Parafianie wraz z siostrami dwa razy w tygodniu ( w środy i piątki) modlą się nieustannie przed Najświętszym Sakramentem w intencji ruchu „Ewangelia Życia” i ogólnie za cały ruch pro- live.

Wiara ludzi starszych zawsze nas wzrusza i umacnia i tą wiarą my także chcemy się dzielić. Swoją cichą modlitwą, zwyczajnym życiem, dobrym słowem i uśmiechem pragniemy wszystkim mówić, że Bóg jest Miłością i kocha nas takimi jakimi jesteśmy.

Jesteśmy wdzięczne Duchowi Świętemu za to, że posłał nas na Wschód, aby świadczyć miłość miłosierną na wzór naszego założyciela, bł. Ojca Gwidona z Montpellier.

Niech łaska Ducha Świętego zawsze nam towarzyszy, naszym dobrodziejom, ofiarodawcom i  ludziom dobrej woli, a wszystko niech się dzieje z miłości ku Niemu.