Dla ubogich w duchu
19 lutego 2014
Lutowa Huta Ducha Świętego
25 lutego 2014

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

biblia

VII niedziela zwykła

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Mt 5, 38 – 48

  • Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie… Miłujcie… – z tym człowiek ma trudności. Co to znaczy kochać prawdziwie? Miłować bezwarunkowo, bezinteresownie… Uczymy się tego przez całe życie. Nasza miłość oczyszczana jest z egoizmu. A co dopiero miłować nieprzyjaciół? Wydaje się to niemożliwe. A jednak tego chce Chrystus. Miłość nieprzyjaciół i modlitwa za nich nie przychodzi ot tak sobie… To proces i do tego człowiek dorasta. Jest to też znak, że jesteśmy synami Ojca. Miłość nieprzyjaciół zakłada przebaczenie. Nie da się kochać bez przebaczenia. Modlić się za nieprzyjaciół to oddawać ich w ręce Ojca, a tym samym uznać, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Mój nieprzyjaciel to tak naprawdę mój brat, moja siostra… Z tej perspektywy miłować jest nieco łatwiej. Proś Boga o zdolność przebaczenia swoim nieprzyjaciołom, proś o serce, które będzie umiało ich prawdziwie kochać, proś byś umiał się za nich modlić. Modlić się bez osądzania, bez wymierzania własnej sprawiedliwości, byś oddawał ich w ręce Ojca…

s. Agnieszka CSS