Patriotyzm na Podolu
7 maja 2014
Był tutaj – wśród nas
7 maja 2014

Misje Święte

Babice. Odbywają się one w każdej wspólnocie parafialnej co dziesięć lub co kilkanaście lat, a w dniach od 17 do 25 maja br., przeżyjemy je u nas.

To chwila wielkiej łaski od Boga, pomagającej nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, co zaniedbaliśmy przez obojętność lub lenistwo duchowe.Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z Bogiem. ”Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł, więc podstawowym sposobem budzenia do niej jest przepowiadanie słowa Bożego.

Misje to czas szczególnego działania samego Jezusa Chrystusa. To On będzie obecny w posłudze misjonarzy, ale nie obejdzie się bez wkładu z naszej strony.
Módlmy się więc w intencji tych, którzy będą do nas mówili, budujmy klimat sprzyjający misjom, wspomnijmy o nich domownikom, znajomym, sąsiadom
i zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału.

s. Łucja Kramarz CSS

Zobacz też: http://www.babice.pl/index.php?id=104