Przyzywając Ducha Świętego – Śpiewamy dla Ducha Świętego!
12 maja 2013
Sługa Maryi nigdy nie zginie
13 maja 2013

Modlimy się o wylanie Ducha Świętego

– Siostry w swym charyzmacie czczą Ducha Świętego i szerzą Jego kult już od ponad 800 lat. Dlaczego Duch Święty stał się patronem Zakonu? 

S. Teresa Zygmunt: Ojciec Założyciel, Gwidon z Montpellier zakładając szpital w swoim rodzinnym mieście wyszedł naprzeciw wszystkim potrzebującym. Do swego domu, który nazywał „hospitalis” co oznacza „dom gościnny” przyjmował ludzi cierpiących, ubogich, samotne matki, podrzucone dzieci, również osoby pragnące nawrócić się oraz pielgrzymów zdążających do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Ojciec Gwidon pragnął otoczyć wszystkich czułą miłością i umocnić, dlatego jako opiekuna Zakonu i dzieła miłosierdzia obrał Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem i Ojcem Ubogich, który jest Miłością.

– Siostry noszą specyficzny dwuramienny krzyż, jaka jest jego symbolika?

Ojciec Gwidon jako godło Zakonu obrał podwójny krzyż, który symbolizuje Trójcę Przenajświętszą. Przyjmuje się także, że jest to Krzyż Chrystusa i krzyż człowieka. Tylko w zjednoczeniu z Bogiem w Duchu Świętym człowiek jest w stanie dźwigać swój ciężar. Gołębica, umieszczona nad krzyżem, jest symbolem Ducha Świętego.

– Co oznaczają rozgałęzienia na końcu każdej belki krzyża?

Dwanaście rozgałęzień oznacza dwanaście owoców Ducha Świętego, które stają się obecne w życiu chrześcijanina zjednoczonego z Bogiem. Mówi o nich św. Paweł w liście do Galatów. Dwanaście jako pełnia; liczba zaczerpnięta jest z pierwszych tłumaczeń Biblii. Według Wulgaty owoce to: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

– W jaki sposób Zakon przekazuje prawdę o Duchu Świętym dzisiaj? Jak realizowany jest Jego kult?

Każdy dzień rozpoczynamy hymnem do Ducha Świętego „Veni Creator”, prosząc o Jego wylanie na cały Kościół Święty. Codziennie, w intencji odnowy Kościoła i świata, odmawiamy Koronkę do Ducha Świętego; jeśli jest to możliwe o godz. 9.00, gdyż wtedy według opisu św. Łukasza, który czytamy w Dziejach Apostolskich, Duch Święty zstąpił na Apostołów. Poza tym w naszych południowych modlitwach wzywamy Ducha Świętego wypowiadając słowa „Sekwencji”; tą modlitwą ogarniamy wszystkich, którym służymy w duchu miłości miłosiernej: chorych, ubogich, samotnych i odrzuconych, przeżywających trudne doświadczenia. Ponadto każdy poniedziałek poświęcony jest w sposób szczególny Duchowi Świętemu: w miarę możliwości uczestniczymy we Mszy św. wotywnej o Duchu Świętym i śpiewamy Godzinki ku Jego czci.

– Kościół oddaje cześć również Maryi, która na Krzyżu stała się Matką każdego człowieka, czy kult Matki Bożej jest również obecny w Zgromadzeniu Sióstr?

W naszej duchowości czcimy Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego. Jest Ona dla nas nie tylko najlepszą Matką, ale również wzorem uległości Duchowi Świętemu w życiu wewnętrznym i w wypełnianiu woli Bożej. Każda sobota poświęcona jest Maryi, ale również w sposób szczególny obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, Zwiastowania i święto NMP Matki Kościoła.

– Czy również osoby świeckie mają możliwość poznawania Ducha Świętego? Czy włączają się w Jego kult ?

Ostatnio przy naszych wspólnotach zakonnych powstają Gwidonowe grupy apostolskie: dziecięce – Płomyki Ducha Świętego, młodzieżowe – Pomocnicy Ducha Świętego i zrzeszające dorosłych – Czciciele Ducha Świętego. Osoby te poznają historię naszego Zakonu, charyzmat i Osobę Ducha Świętego; modlą się do Niego i jednocześnie włączają się w dzieła miłości miłosiernej. Cieszymy się gdyż Gwidonowe grupy apostolskie istnieją nie tylko w Polsce, ale również w Afryce, w Burundi oraz na Ukrainie w Pisarówce.

– Zbliża się Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W Jaki sposób Siostry przygotowują się do Pięćdziesiątnicy, jak Siostry przeżywają swoje święto patronalne?

W piątek rozpoczyna się Nowenna, czas modlitwy o dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich wierzących, modlitwa z Maryją, która z Apostołami w Wieczerniku oczekiwała na obiecanego Pocieszyciela. W Krakowie, w naszym kościele pw. św. Tomasza Apostoła, przy Domu Generalnym, odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólnie odmawiamy Koronkę ku czci Ducha Świętego o godz. 9.00 i po południu o godz. 18.00 rozpoczyna się Liturgia Nowenny; odmawiamy wezwania do Ducha Świętego i uczestniczymy w uroczystej Mszy św.
Pragnę wspomnieć również naszego Umiłowanego Ojca Świętego, który jako Metropolita Krakowski uczestniczył w naszej Nowennie i celebrował Mszę św.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Nowennie, która po raz pierwszy została odprawiona w 1869 r.

Wywiad z s. Teresą Zygmunt, Kanoniczką Ducha Świętego przeprowadzony dla ekai.pl