Inscenizacja o Świętym Janie Pawle II
10 listopada 2016
Bóg liczy na ciebie!
14 listopada 2016

Modlitwa za Ojczyznę

W naszym Zgromadzeniu modlitwa za Ojczyznę jest bardzo pielęgnowana. Głęboko w sercach sióstr są zapisane słowa Ojca Św., Jana Pawła II: „Ojczyzna to moja Matka”. Każdy kto czuje się Polakiem, czuje w sercu tę miłość do Ojczyzny.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego w szczególny sposób ogarniają modlitwą Ojczyznę i nią rządzących codziennie o godz. 9.00 w Koronce do Ducha Świętego, a w modlitwie brewiarzowej dodają prośby. W tych intencjach modlą się również podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Często ofiarowują modlitwę Różańcową przez Maryję i z Maryją, Królową Polski. Z okazji świąt narodowych odprawiane są Msze Święte w intencjach Ojczyzny i całego narodu. Poprzez służbę miłosiernej miłości wobec potrzebujących w naszym kraju i poprzez modlitwę pragniemy upraszać moc Bożego błogosławieństwa dla Polski, bo jak powiedział nasz święty Rodak:

„Jakże bowiem inaczej wyrazić miłość do tej ziemi i tego ludu, jeśli nie przez modlitwę, by Bóg, który jest miłością, obficie wszystkim błogosławił?”

Niech Pan błogosławi ten kraj, tę ziemię i wszystkich Jej mieszkańców.

s. Arkadia CSS