Nowe
10 kwietnia 2013
biblia
Daję wam przykazanie nowe
27 kwietnia 2013

Moje owce słuchają mego głosu

biblia

4 Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
J10, 27 – 30

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Żeby tak naprawdę zrozumieć to Słowo, trzeba choć raz stanąć wśród stada owiec. Zobaczyć jak reagują one na głos pasterza, a w jaki sposób zachowują się przy obcym, choćby najbardziej pokojowo nastawionym. Pasterzowi pozwolą się zbliżyć, wobec innych są nieufne, wręcz uciekają. Trzeba też choć raz zobaczyć jak pasterz rozpoznaje swoje owce, na pierwszy rzut oka podobne do siebie. Dla niego jednak jedna jest spokojna, inna drażliwa, jeszcze inna zalękniona… Potrafi je rozróżnić. Wtedy dopiero tak naprawdę można stanąć wobec Chrystusowego Słowa: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Stań przed Chrystusem jak jedna z Jego owiec. Czy rzeczywiście słuchasz Jego głosu?  Czy rozpoznajesz Jego głos? Czy doświadczasz tego, że  jesteś poznana…, że Chrystus – Pasterz zna Cię jak nikt inny? Jeśli tak, to nie musisz udawać… Czy ta świadomość nie jest wyzwalająca i zachęcająca do życia w prawdzie? Moje owce… Moje… Jesteś Jego owcą, Jego własnością, jesteś Chrystusowa…

Idą one za Mną… Gdzie Pasterz tam owce. Niezależnie od tego, czy przechodzi obecnie przez równinę, czy cienistą dolinę. Owce idą za Nim… Ile we mnie tego zaufania Pasterzowi? I  wpatrzenia w Niego? Gdzie jest moje miejsce w stadzie owiec, które idzie za Nim? Czy jestem blisko Pasterza czy może gdzieś na końcu? I jak idę? I czy wiem – dokąd? Owce nie pytają, ale idą… A Ty? Czy stać Cię na zawierzenie, na zupełne poddanie się prowadzeniu Pasterza?

… nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. Jesteś dana Chrystusowi przez Ojca… Przez Tego, który jest większy od wszystkich. Jesteś w ręku Chrystusa… Jesteś bezpieczna… Jego owca… Pobądź tak przed Chrystusem z tym Słowem. Co ono w Tobie wyzwala? Jakie uczucia? … nikt nie wyrwie ich z mojej ręki; nikt…

 s. Agnieszka CSS