Najpiękniejsza tradycja
2 stycznia 2016
Gwiazda nad Ukrainą
3 stycznia 2016

Na początku…

biblia

II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła… (J 1,1-5.9-14)

Sugestie do modlitwy:

  • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,i Bogiem było Słowo – Jezus to SŁOWO, które daje życie, światło, nadzieję, radość, siłę… Jakie są słowa, które wychodzą z twoich ust: dają innym życie, czy uśmiercają? leczą, czy ranią? podnoszą, czy dołują? dają siłę, czy przygniatają? niosą radość, czy pognębiają?… z obfitości serca mówią usta… Otwórz szczerze przed Jezusem “obfitość” swego serca. Czy przeważa w nim życiodajne Światło, czy zatruwające zgorzknienie? Zaproś Jezusa Zbawiciela do swego serca, powierz Mu wszystko, co w nim jest. Oddaj Mu wszystkie swoje słowa…
  • W Nim było życie – tylko w Jezusie jest pełnia mojego życia, pełnia radości i całkowite moje spełnienie. Tylko głęboka więź z Nim może nasycić moje serce. W kim (w czym) szukam życia i spełnienia? Co znajduję? Zaproś Jezusa – SŁOWO do swojego serca i życia. Proś, aby Jego Słowo był początkiem i celem wszystkich twoich działań w nowym roku.

s. Maria CSS i s. Milena CSS