Miłosierni, jak Ojciec
16 listopada 2015
6
W LUBLINIE JUŻ ZACZĘLIŚMY…
21 listopada 2015

… na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.

biblia

XXXIV Niedziela

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. (J 18,33b-37)

  • Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Może warto sobie zadać to pytanie? Co uczynił Jezus, że został wydany? Mówił coś co było dla Żydów nie do przyjęcia, co burzyło ich schematy. Odważnie dawał świadectwo prawdzie.
  • Tak, jestem królem. Tak mówi Jezus o sobie. Czy wierzysz w to? Czy rzeczywiście widzisz w Chrystusie Króla? Przyjrzyj się dziś dobrze Chrystusowi i odpowiedz Jemu i sobie na to pytanie. Czy takiemu Królowi chcesz służyć?
  • Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Czy Go słucham? Jak Go słucham? Czy moje słuchanie nie jest wybiórcze?

s. Agnieszka CSS