6
Róża różańcowa – spotkanie z Kamilem Stochem
24 czerwca 2017
DSCN6841
Historia, wspomnienia, wzruszenia …
25 czerwca 2017

Na wyspie

DSCN6945

Pacanów. Młodzież z Pacanowa wzięła udział w modlitewnym czuwaniu w pustelni „Wyspa” w Budzyniu.

Podczas wieczornego spotkania pochylałyśmy się na symbolami Ducha Świętego, by następnie przed Najświętszym Sakramentem w ciszy nocy modlić się o dary Boskiego Pocieszyciela. Następnego dnia każda z dziewcząt mogła pod kierunkiem s. Aleksandry Skorodzień wykonać koronkę do Ducha Świętego, by na niej modlić się o potrzebne dary dla swojego życia.
Nie zabrakło też pięknego świadectwa kapłańskiego życia ks. Witolda, gospodarza „Wyspy”, jego mądrych rad, ofiarności i gościnności pani Heleny oraz radości przebywania razem w pięknie rozkwitającej wiosny.

Duchu Święty, mocą swych siedmiorakich darów działaj cuda w życiu każdej z uczestniczek czuwania.

s. Bernardyna CSS