biblia
Oddajcie Bogu to, co należy do Boga
18 października 2014
PAN DAŁ ŁASKĘ O ŚWICIE
27 października 2014

… największe przykazanie

biblia

XXX Niedziela Zwykła

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,34-40)

  • Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Miłować Boga całym sobą. Taka miłość prowadzi do zjednoczenia. Na ile tego pragnę? Czy potrafię odsunąć wszystko, co mi w tym radykalizmie miłości przeszkadza?
  • Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Co znaczy miłować siebie? Miłować to nie znaczy dogadzać sobie. Miłość jest wymagająca. To miłość zorientowana na “być” a nie “mieć”. Miłość siebie to chcieć dla siebie jak najlepiej. A skoro wierzę, że to co dla mnie najlepsze ma dla mnie Bóg, to idę ku Niemu, zwracam się do Niego, poddaję się Jemu. Miłować bliźniego więc, idąc po tej linii rozważania, to podprowadzić go ku Bogu i oddać go w Jego ręce.

s. Agnieszka CSS