Echo pielgrzyma
10 maja 2015
Majowa Huta w Ustce
13 maja 2015

Nie co dzień się zdarza…

3

Lublin. Nie co dzień się zdarza, aby w jednym domu zakonnym przebywały siostry przygotowujące się do pierwszej i wieczystej profesji.

A tak właśnie zdarzyło się w lubelskim domu zakonnym Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Na przełomie kwietnia i maja bowiem w naszym domu staż apostolski odbywała s. Stella. Jak sama twierdzi, był to czas bogaty w przemyślenia i nowe doświadczenia. Czas przyjrzenia się pracy sióstr, m.in. pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Czas pochylenia się na nowo nad własnym powołaniem
i utwierdzenia się w decyzji pójścia za Chrystusem drogą rad ewangelicznych.

s. Agnieszka CSS