Rekolekcje z ojcem Gwidonem dla dzieci – Szytna
5 sierpnia 2019
Urodziny Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli Kalb
25 sierpnia 2019

„Nie wyście Mnie wybrali”

Sierpień jest w naszym Zgromadzeniu miesiącem szczególnym – w Domu Generalnym w Krakowie siostry odbywają swoje 8-dniowe rekolekcje. Jest to czas milczenia, wypełniony rozważaniem Słowa Bożego i czas wdzięczności za dar życia i powołania zakonnego.

Dla 6 sióstr juniorystek był to także  okres przygotowania do odnowienia swoich ślubów zakonnych. 14 sierpnia podczas porannej Eucharystii siostry na kolejny rok wypowiedziały swoje „tak” – ślubuję Bogu Wszechmogącemu.

Dzielimy się także radością przeżywanego w tym dniu złotego jubileuszu 50-lecia ślubów zakonnych dwóch sióstr: s. Noemi i s. Rut. Podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. prof. dr hab. Jana Turkiela, na której licznie zgromadziły się siostry naszego Zgromadzenia i bliscy jubilatek, siostry dziękowały Jezusowi za dar powołania i łaskę wierności.  Całe ich życie oddane Bogu zawiera się w słowach Ewangelii, które w tym dniu usłyszeliśmy:

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” J 15, 16. 

Życzymy naszym siostrom jubilatkom, aby ich życie wydało owoc świętości. Otaczamy je modlitwą, aby Bóg nieustannie obdarzał je Swoim błogosławieństwem, umacniał na kolejne lata życia i udzielał obficie pokoju i radości z powołania do szczególnej z Nim bliskości.

s. Judyta CSS