Na wakacyjnym wybiegu…
2 lipca 2014
biblia
Przyjdźcie do Mnie wszyscy…
6 lipca 2014

Nowa przełożona generalna Zgromadzenia

S. Maria Estera Kapitan została nową Przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

Wyboru dokonano dnia 1 lipca 2014r. podczas obradującej w Krakowie XVI Kapituły generalnej Zgromadzenia.

S. M. Estera Kapitan urodziła się 30 maja 1961 roku w Lublinie. Do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wstąpiła w 1981 roku. W 1988r. ukończyła studia na wydziale teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Papieski Uniwersytet Jana Pawła II). W Zgromadzeniu pracowała jako katechetka, pełniła funkcje referentki powołanowej, wychowawczyni postulatu, mistrzyni nowicjatu, przełożonej domu generalnego w Krakowie i domu w Czańcu. Ostatnio była przełożoną wspólnoty w Częstochowie, posługującej w Domu Księży Emerytów diecezji częstochowskiej oraz członkiem Rady generalnej Zgromadzenia.
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego, popularnie nazywane duchaczkami, istnieją ponad 800 lat. W duchu charyzmatu Założyciela bł. Gwidona z Montpellier pełnią posługę miłości miłosiernej wobec chorych i ubogich, opuszczonych i potrzebujących opieki i pomocy dzieci, chronią życie nienarodzonych i niosą pomoc samotnej matce. Pracują w Polsce, na Ukrainie, w Rzymie i na misjach w Burundi w Afryce.