Oto czyni wszystko nowe

oczy patrzą w oczy Jego

Zmartwychwstałego

za wzrokiem serce powie

Rabbuni

chcę szukać

Oblicza Twojego

po wszystkie dni

to pragnienie serca mego

s. Pia