Nowenna dzień 5
15 maja 2018
Nowenna dzień 7
17 maja 2018

Nowenna dzień 6

Czy jesteś świadomy, że to właśnie Duch Święty jest tym, który prowadzi nas do świętości… który nas uświęca! On wie najlepiej jakimi drogami prowadzić każdego człowieka! Jeśli naprawdę pragniesz świętości… pragniesz Nieba…. to proś Ducha Świętego by prowadził Cię po tej drodze miłości i świętości!

s. Pia CSS