milosc_roza
Z nich zaś największa jest miłość
29 sierpnia 2013
jednosc
Twórca Jedności
29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

Wieczernik – Woda

DZIEŃ I. Wejście do Wieczernika. Symbol Ducha Świętego – Woda.

+ Śpiew: W wieczernikowym Zesłaniu Ducha…/ Niechaj zjednoczy nas jedno w modlitwie…

+ Jezus po swojej męce dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca (por.: Dz 1,3-4)

+ Panie Jezu, chcemy Ci być posłuszni i razem z Apostołami postanawiamy dziś, by duchowo nie oddalać się od Jerozolimy, ale oczekiwać tu obietnicy Ojca. Duchowo wchodzimy do Wieczernika, do miejsca uświęconego już Twoją ostatnią wieczerzą, gdzie ściany, sklepienie, stół, przy którym dokonała się Twoja bezkrwawa Ofiara, wszystko to są niemi świadkowie Twojej przeogromnej Miłości do nas. Zdaje się, jakby w powietrzu jeszcze słychać było Twoje słowa, które dziś nabierają szczególnego znaczenia: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy…” (J 14,16-17). Umocnieni Twoimi słowami wchodzimy do Wieczernika tak z biegu, jacy jesteśmy, może zbyt zabiegani, może roztargnieni, fizycznie obecni, ale z myślami jeszcze przy naszych obowiązkach, przy tym co jeszcze jest do zrobienia… Zatrzymaj nas, Jezu – wycisz, uświadom nam, że ma się tu dokonać coś wielkiego… (chwila ciszy przy delikatnym podkładzie muzycznym)

+ Duchu Przenajświętszy, którego Jezus polecił nam oczekiwać – pozwól, że zwrócimy się do Ciebie, aby Ci wyznać, że prawdziwie Cię oczekujemy, że pragniemy Cię gorąco i tak, jak tylko potrafimy, otwieramy całe nasze jestestwo na Twoje przyjście. Czynimy swoimi słowa bł. Eleny Guerry, również gorąco oczekującej Ciebie: „O, Duchu Święty, wieczna Miłości i Pocieszycielu dusz wiernych; z sercem ubogim i pokornym udaję się w duchu do Wieczernika w Jerozolimie, gdzie w sposób przedziwny, z pełnią darów i łask wylałeś się na pierwszych wierzących. Adoruję Cię, dziękuję Ci, pragnę Cię we mnie i błagam Cię przez wielką tajemnicę Pięćdziesiątnicy, byś wylał się także i na mnie i na tych, którzy razem ze mną duchowo zgromadzili się w Wieczerniku. O, Duchu Świętości, napełnij nas Twoją łaską i racz dokonać w nas, jak w Apostołach głębokiego nawrócenia i przemiany życia. Także Ty, o święta Dziewico Maryjo, która w Wieczerniku byłaś nie tylko Matką, ale i Mistrzynią uczniów Jezusa, bądź także dla mnie Matką i Mistrzynią i spraw, by te dni pomogły mi skutecznie wzrastać według Ducha”. (chwila ciszy z podkładem muz.)

+ Duchu Święty, gdy nadejdzie wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, pragniemy z tego Wieczernika wyjść obmyci wodą Twej łaski. Tyś jest Wodą Żywą i Bożym Strumieniem zapowiedzianym przez Jezusa: „W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: „A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37-39a).
Pragniemy z tego Wieczernika wyjść obmyci wodą Twej łaski, ale pragniemy także, by to obmycie wodą Twej łaski towarzyszyło nam już u początku naszego czuwania, byśmy jak najowocniej mogli przeżyć ten czas. Woda nie tylko obmywa, ale i użyźnia. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś w znaku święconej wody, którą chcemy być teraz naznaczeni, dusze nasze obmył i użyźnił. Dokonaj w nas tego, co symbolizuje obmywająca i użyźniająca woda.

+ Śpiew: Duchu Miłości, rozlewaj się na nas z przebitego boku Jezusa, Jezusa…
(przejście z wodą święconą, by uczestnicy czuwania przeżegnali się nią)

+ Duchu Święty, wchodząc w czas nowenny być może mamy jakieś swoje pragnienia i nadzieje z nią związane, może pragniemy otrzymać takie, czy inne dary, łaski, światła. A jednak ponad wszystkie dary, łaski, czy światła, jakie moglibyśmy otrzymać pragniemy w tej nowennie Ciebie samego – „Wodę wytryskującą ku życiu wiecznemu” (J 4,14), „Wodę życia, którą można darmo zaczerpnąć” (por.: Ap 22,17) i pragniemy także sami oddać się Tobie. Nasze osobiste pragnienia, nasza wola nie zawsze pokrywa się z Twoją, dlatego chcemy Ci ją oddać i prosimy Cię – dopomóż nam wyrzec się naszych pragnień i ochotnym sercem przyjąć to, czego Ty sam pragniesz dla nas. Ty sam proś w nas o to… Pragniemy Twego przyjścia, a choć nie wiemy, co nam ono przyniesie, wołamy do Ciebie: „Przyjdź!” Daj nam odwagę, by na to Twoje przyjście – jakiekolwiek ono będzie – duchowo podpisać kartę „in blanco”. Przyjdź, Duchu Święty… (cisza)

+ Śpiew: Przyjdź, przyjdź – Światłości serc
Przyjdź i zamieszkaj w nas, przeniknij nas,
Przyjdź i napełnij zdrojem Twoich łask. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź!