milosc_roza
Z nich zaś największa jest miłość
29 sierpnia 2013
jednosc
Twórca Jedności
29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

DZIEŃ II. Wiara. Symbol Ducha Świętego – Pieczęć.

+ Śpiew: Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę…

+ Panie Jezu, gdy po swoim zmartwychwstaniu stanąłeś w Wieczerniku wśród zalęknionych uczniów, „wyrzucałeś im ich brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Cię zmartwychwstałego” (por.: Mk 16,14). Jezu, co miałbyś do powiedzenia nam, gdybyś teraz stanął tu pośród tego naszego Wieczernika? Czy znalazłbyś nas zasługującymi na Twoje błogosławieństwo jako tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli? …
Gdybyśmy zupełnie nie mieli wiary, nie byłoby nas tutaj, nie trwalibyśmy w oczekiwaniu na spełnienie Twojej obietnicy, obca byłaby nam postawa na klęczkach… Czy jednak możemy powiedzieć, że posiadamy wiarę choćby tak małą, jak ziarnko gorczycy? Czy potrafimy przenosić góry? Na szlaku naszej życiowej drogi spotykamy wiele gór nie do zdobycia, które utrudniają nam dostęp do Boga. Potrzebujemy wiary, na której słowo góry te ustąpią. Potrzebujemy nadprzyrodzonego odnowienia wiary, która została nam zaszczepiona w dniu naszego chrztu świętego… Duchu Święty, Boże, przez którego dokonują się sakramenty – uwielbiony bądź za łaskę naszego chrztu, za włączenie nas do wspólnoty Kościoła katolickiego, za przykład wiary naszych rodziców, za kolejne etapy rozwoju naszej wiary, za doświadczenia i próby, które tą wiarę hartowały i umacniały. Doceniamy ogromny dar, w który nas wyposażyłeś. Przyjmij nasze ciche uwielbienie… (cisza)

+ Śpiew: Przez chrztu świętego wielki dar…

+ Chrzest święty jest narodzeniem się do życia w łasce i dyspozycją, dzięki której otwarta jest nam droga do świętości, lecz każdy grzech zamyka nas na tę łaskę i oddala od drogi wiodącej do celu. Jezus sugeruje nam powtórne narodzenie; powtórne nie tylko w stosunku do naturalnego, fizycznego narodzenia, ale także w stosunku do naszych duchowych narodzin w sakramencie chrztu świętego. Duch Święty jest nieustannie gotowy rodzić nas powtórnie, i znów, i znów… „Wiatr wieje tam, gdzie chce” (J 3,8) i nigdy nie wiemy, z jakiego kierunku powieje łaska powtórnych narodzin, skąd przyjdzie i dokąd podąży… Czas Wieczernika jest dla tych narodzin czasem uprzywilejowanym…(cisza przy podkładzie muzycznym)

+ Panie Jezu, w którego najświętsze Imię zostaliśmy ochrzczeni, usłysz naszą modlitwę, gdy słowami bł. Eleny Guerry wołamy do Ciebie:
„Proszę Cię, Jezu, o powtórne narodzenie, o narodzenie z wysoka. Proszę Cię o ponowne ochrzczenie mnie i powtórne odnowienie mnie w Twoim Duchu… Oby moje życie było nieustannym rodzeniem się i wzrastaniem w Duchu!”

+ Duchu Święty – Ty, który jesteś Pieczęcią raz wybranej naszej przynależności do Boga i który „wiecznie pieczętujesz wybranych przez Pana” (z pieśni do Ducha Świętego) – umocnij, przypieczętuj nasz wybór i naszą chrześcijańską wiarę. Podczas, gdy duchowo, w ciszy będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia chrzcielne, nasze wyrzeczenie się szatana i wszystkich spraw jego – Ty kładź na tych naszych wyborach niezatartą pieczęć. Twoją mocą i siłą odnawiaj i utwierdzaj naszą wiarę, aby była zdolna przenosić wszelkie, stające nam na drodze do Boga, góry. Opieczętuj naszą wiarę tak, aby nikt nie zdołał wymazać jej z naszych serc, aby wróg nam jej nie wykradł … (cisza)

+ Śpiew: Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź Radość wieczna
Przyjdź, Miłość Boża, przyjdź – odnów nas…