milosc_roza
Z nich zaś największa jest miłość
29 sierpnia 2013
jednosc
Twórca Jedności
29 sierpnia 2013

Nowenna przed Pięćdziesiątnicą

DZIEŃ V. Obietnice. Symbol Ducha Świętego: Obłok.

+ Śpiew: Przenikasz to, co żyje… (s. A. Miś)

+ „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17,4): tu, w Wieczerniku, z Maryją – Twoją Matką, wspólnie na modlitwie oczekujące nowej Pięćdziesiątnicy. Miejsce modlitwy, miejsce Twojego Przybytku, Twojego zamieszkania. To miejsce wypełnia obłok Twojej chwały. Dlatego tak, jak św. Piotr na Taborze my dziś mówimy Ci: Panie, dobrze, że tu jesteśmy… Duchu Święty – dobrze, że tu jesteśmy… „Gdy Piotr jeszcze mówił, zjawił się obłok świetlany i osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest Mój Syn umiłowany” (Mt 17,5)…Obłok, to znak Twojej, Duchu Święty, obecności, która – paradoksalnie – osłania, a jednocześnie objawia. W taki obłok wszedł wcześniej także Mojżesz wezwany na górę przez Pana. Izraelitów, podczas przejścia przez Morze Czerwone, słup obłoku prowadził i osłaniał; ludowi wybranemu drogę oświecał, a nieprzyjaciołom zaciemniał. Duchu Święty – pozwól nam wejść w ten obłok, którym jest Twoja Obecność; daj nam odwagę wejścia, gdyż Twoja Obecność może nie pozostawić nas takimi samymi, jakimi jesteśmy. Jeśli chcesz w nas coś zmienić – działaj, Duchu Święty… (dłuższa cisza)

+ Śpiew: Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp (2x)
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą;
Duchu żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

+ Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Tu, w Wieczerniku. Dlaczego? Bo właśnie Wieczernik jest uprzywilejowanym miejscem spełnienia Twoich obietnic; to w Wieczerniku chcesz nas przyoblec mocą z wysoka. Wierzymy w to mocno, bo Tyś powiedział, a słowo Twoje jest prawdą.
• Tyś obiecał: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16-17) – proś więc, Panie Jezu… (moment ciszy)
• Tyś powiedział: „A Pocieszyciel, Duch Święty (…) On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26) – otwórz, Panie Jezu, nasze umysły na naukę Twojego Ducha… (moment ciszy)
• Obiecałeś, Jezu, że „gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy” (por.: J 16,13). Tyś jest Prawdą, oczekujemy więc pełnego poznania Ciebie… (moment ciszy)
• Rzekłeś, Jezu: „Jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16,7n) – przez swoją śmierć i wniebowstąpienie już odszedłeś… (moment ciszy)
• Zapowiedziałeś, Jezu: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami” (Dz 1,8) … Głębia przyzywa głębię – nasza niemoc przyzywa mocy obiecanego Ducha… (moment ciszy)
• Tyś nam obiecał, Jezu: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,5) – ochrzcij nas w Duchu Świętym, jak nam obiecałeś…(dłuższa cisza)

+ Obiecałeś nam, Panie Jezu, Ducha Świętego, a Kimże On jest? On jest Miłością, Mocą, Pokojem, Światłem, Pięknem, On jest Pełnią. Dziękujemy Ci, Jezu. Przyjmij nasze uwielbienie …..

+ Śpiew: Jezus, najpiękniejsze Imię Twe; Jezus, gdy się modlę, słyszysz mnie.
Jezus, gdy upadam, podnosisz mnie; najpiękniejsze, wspaniałe Imię Twe!
Lub: Chwalę Ciebie, Panie i uwielbiam (2x), bo wielkiś Ty, wielkie rzeczy czynisz dziś; Nie dorówna Tobie nikt (2x)