biblia
Bóg zakochany w prostocie
31 grudnia 2016
Nowy 2017 Rok
1 stycznia 2017

Nowy 2017 Rok

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad tobą, niech cię obdarzy Swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze Swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26)

Niech te słowa wypowiedziane i usłyszane na progu Nowego Roku staną się rzeczywistością.

Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wszystkim okazuje swoje miłosierdzie, czułe i pogodne Oblicze;

niech pozwala doświadczać swej miłości i bliskości;

niech bezpiecznie prowadzi po drogach, które będą dla nas najlepsze według zamysłu Jego woli;

niech radość i pokój Ducha Świętego wypełnią serce.

Błogosławionego Nowego 2017 Roku i obfitości Bożych darów na każdy dzień

życzą Siostry Kanoniczki Ducha Świętego

Zapisz