70 lat w zakonie
24 maja 2021
Daj mi słyszeć Twój głos
5 czerwca 2021

Nowy Dom Ojca Gwidona

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia, dnia 31 maja 2021r. w Pacanowie przeżywało doniosłe wydarzenie – poświęcenie i otwarcie nowego „Domu Ojca Gwidona Nr 1” i „Domu Ojca Gwidona Nr 2”, przy ul. Radziwiłłówka 4a i świętowanie Jubileuszu 30-lecia prowadzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej.

Nowy budynek dla dzieci został wybudowany jako wotum wdzięczności za 800 lecie posługi Sióstr Kanoniczek na ziemiach polskich. W 2020r. siostry Kanoniczki przeżywały swój Jubileusz.

W uroczystościach otwarcia nowego „Domu Ojca Gwidona” wzięli udział:

 1. J. E. Ks. biskup Marian Florczyk
 2. Ks. kapelan Sióstr Kanoniczek Józef Kusek
 3. Ks. Prałat Leszek Domagała
 4. Ks. Dr Cezary Kostro Rektor Kościoła p/w Wszystkich Świętych w Lublinie
 5. Ks. Rektor Witold Januś SCJ ze Stopnicy
 6. Ks. Proboszcz lic. Hubert Czarnecki z parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
 7. Ks. Rafał Gudwański Dyrektor Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego w Rabce – Zdrój
 8. Ks. Leszek Puchała
 9. Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego z Krakowa Matka Kazimiera Gołębiowska
 10. Była Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego s. Maria Estera Kapitan
 11. Siostry z Zarządu Generalnego: s. Edyta Wesołowska, s. Felicja Urban, s. Antonina Wojdyła, s. Dobromiła Kurek, była Ekonomka Generalna s. Romula Dobrenko i obecna s. Martyna Hanusiak, s. Maria Najowicz – Sekretarka Generalna, s. Adriana Miś – Dyrektor Przedszkola w Krakowie wraz z chórem zakonnym, siostry ze wspólnoty w Pacanowie
 12. Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak
 13. Przedstawiciel Pani Poseł Agaty Wojtyszek
 14. Wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Mariusz Pasek
 15. Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa Elżbieta Paluch
 16. Starosta Buski Jerzy Kolarz i Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kordos
 17. Burmistrz Pacanowa Wiesław Skop
 18. Przedstawiciele Rady Miejskiej w Pacanowie
 19. Sławomir Dalach – z Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej w Busku – Zdroju
 20. Dyrektor PCPR w Busku Zdroju Aneta Chwalik z Danutą Sołtyk i Justyną Zięba
 21. Dyrektor PPP w Busku Zdroju Jolanta Zdziarska
 22. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie Małgorzata Stańczyk
 23. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Pacanowie Elżbieta Cybulska
 24. Dyrektor Przedszkola w Pacanowie Zdzisława Belon
 25. Przedstawicielka Przedszkola w Połańcu
 26. Przedstawiciel Przedszkola „Smerfuś” w Busku Zdroju
 27. Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Ostrowcu Świętokrzyskim s. Elżbieta Kot
 28. Dyrektor DPS w Słupi s. Agata Jońca
 29. Pan Inżynier Bogusław Kulka
 30. Pan inspektor Zygmunt Wypich
 31. Pan Prezes Firmy Bud-Kom Leszek Świątek – wykonawca
 32. Pan Inżynier Wojciech Kosałka – kierownik budowy
 33. Pan Prezes Marek Mika KSWP w Końskich
 34. Pan Prezes Doliny Nidy Janusz Kuźnia
 35. Pani Prezes FUNDACJI „ZŁOTE SERCE” Anna Michnicka
 36. Pan Dyrektor FUNDACJI „ZŁOTE SERCE” Jacek Kapałka
 37. Pani Dyrektor ECB w Pacanowie Aleksandra Stachniak
 38. Pani Prezes Firmy AGSOL w Pacanowie
 39. Prezes Huty Szkła Tadeusz Wrześniak
 40. Przedstawiciele Klubu Motocyklowy Rain Riders w Połańcu
 41. Przedstawiciele Klubu Motocyklowego Riders of IPA MC Poland Chapter w Staszowie
 42. Agata Kwiecień-Godzwon
 43. Maciej Skorupa
 44. Pani sędzia Anna Zelek
 45. Helena Studzizur
 46. Małgorzata i Zbigniew Zaród
 47. Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Kałucka z małżonkiem
 48. Wioletta i Dariusz Janiccy
 49. Agnieszka i Paweł Puto
 50. Zbigniew Juda z Małżonką
 51. Marcin Kaczmarczyk – Przedstawiciel Enea Elektrownia Połaniec
 52. Mariusz Zyngier, Małgorzata Służalska, Małgorzata Walczyk-Konat z Technikum Elektronicznego w Połańcu
 53. Natalia Górska
 54. Kamil Beker z Firmy Geo – Mont
 55. Jacek i Ewa Kutz
 56. Feliksa i Wiesław Kurek
 57. Państwo Masłowscy
 58. Była również Pani Magda Nowak i Pan Michał Janik z Redakcji Niedziela w Częstochowie.

Po poświęceniu i otwarciu nowego „Domu Ojca Gwidona Nr 1 i Nr 2” nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń. Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do Restauracji Rywa Verci w Stopnicy, na dalszej części uroczystości. S. Dyrektor Dobromiła odczytała List od Pary Prezydenckiej z racji świętowania Jubileuszu 30-lecia i otwarcia nowego domu dla dzieci. S. Dyrektor przywitała także wszystkich gości i podziękowała obecnym oraz nieobecnym darczyńcom, dzięki którym dzieci i młodzież mają tak pięknie wyposażone pomieszczenia.

Pan Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów Wiesław Skop wraz z Zarządem, wyróżnił i  podkreślił zaangażowanie oraz wielki wysiłek pracy s. Dyrektor Dobromiły Kurek, na rzecz wychowania dzieci, dokonując wręczenia statuetki LAUR PACANOWSKI.

Kolejnym punktem w świętowaniu otwarcia nowego domu, był występ teatralny wychowanków „Domu Ojca Gwidona” pt. „Historia Gwidona”. Spektakl został ułożony przez Panią Beatę Zaborek z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

Fundacja ENEA Elektrownia w Połańcu, sprawiła wszystkim dzieciom miłą niespodziankę wręczając prezenty.

Po posileniu ciała nastąpiła wspólna zabawa, którą prowadził Pan Mariusz Maliga z małżonką. Siostry Kanoniczki zorganizowały również Kiermasz i wręczały wszystkim uczestnikom pamiątkowy kubek upamiętniający „Dom Ojca Gwidona” wraz z pysznymi rogalikami przygotowanymi wspólnie w dziećmi.

Dziękujemy wszystkim za tak radosne, miłe i serdeczne przeżywanie tego wielkiego wydarzenia, za wszystkie prezenty, ofiary, słodycze dla dzieci i tyle ciepłych słów. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, ogarniamy Was i wszystkie Wasze sprawy naszą pamięcią modlitewną. Niech Bóg Wam błogosławi i wynagradza za wszelkie dobro.

Dziękujemy również Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie, która przed uroczystością przyjechała wozem strażackim i umyła kostkę brukową. 

Panu Tomaszowi Pyszce dziękujemy za bezinteresowne przewiezienie naszych wychowanków do Stopnicy na dalszą część uroczystości. 

Wyrażamy również wdzięczność gospodarzom Restauracji Rywa Verci w Stopnicy za udostępnienie lokalu i pomoc w zorganizowaniu przyjęcia.

Oprac. s. Dyrektor Dobromiła Kurek