huta
Duch Święty ożywia i uświęca
15 maja 2017
SAM 0001
Majowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego
23 maja 2017

… objawię mu siebie

biblia

VI Niedziela wielkanocna

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. J 14, 15 – 21

  • Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna…. świat przyjąć nie może…A Ty, ja? Czy jest w nas pragnienie przyjęcia Ducha Prawdy? Czy jest odwaga?
  • Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.Kiedy Pan objawi nam siebie? Gdy dostrzeże naszą miłość. Tylko miłość pozwala poznać Tego, którego miłujemy…

s. Agnieszka CSS