biblia
Słuchajcie Mnie wszyscy…
30 sierpnia 2015
W Wieczerniku
9 września 2015

Obłóczyny, pierwsze śluby

Leżajsk. Po zakończeniu rekolekcji rocznych w Leżajsku, nasze Zgromadzenie przeżywało dwie radosne i ważne uroczystości: przyjęcie do nowicjatu oraz pierwszą profesję zakonną.

Dnia 27 sierpnia 2015 roku w zakonnej kaplicy domu nowicjackiego postulantka Małgorzata Cygan została przyjęta do nowicjatu przez Naszą Matkę generalną m. Marię Esterę Kapitan i otrzymała zakonne imię – s. Jolanta.  Jej patronką jest bł. Jolanta – księżna węgierska, a wspomnienie przypada na 15 czerwca.

Na drugi dzień po tym wydarzeniu w święto św. Augustyna 28 sierpnia nowicjuszka s. Stella Porębna na ręce Naszej  Matki  złożyła pierwszą profesją zakonną wypowiadając Bogu swoje „Tak”.
Przed Mszą Świętą rodzice siostry, najbliżsi  oraz obecne siostry udzielili jej błogosławieństwa w kaplicy zakonnej. Uroczystej Eucharystii w samo południe w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku przewodniczył O. Rafał Prusko OCD – rekolekcjonista. W homilii  życzył siostrze, aby towarzyszyła jej mądrość Boża, by swoim życiem mówiła: „Pan jest, Pan nie zapomniał swojego ludu, Pan przychodzi i działa” oraz   zachęcił, by przyjmowała pociechę Ducha Świętego, zaznaczył także, że istotą misji osób konsekrowanych jest całkowite oddanie się Bogu, które karmi się modlitwą i pokutą.

  W koncelebrze modlili się także : kustosz bazyliki ojców bernardynów – O. Joachim Ciupa, proboszcz rodzinnej parafii siostry ze Świętoniowej (diec. przemyska) ks. Marian Ruszała oraz były proboszcz  ks. kanonik Józef Nowak.
Życzymy naszym siostrom wytrwałości w dążeniu za Chrystusem i darów Ducha Świętego na drodze życia oddanego Bogu i ludziom.