Erem
12 lipca 2013
Ciągle stwarzasz
25 lipca 2013

…obrała najlepszą cząstkę…

biblia

XVI Niedziela zwykła

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».Łk 10, 38 – 42

… Maria usiadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. W której z tych niewiast rozpoznaję siebie? Jak patrzę na siebie? Co dla mnie jest ważne?

Panie (…) Powiedz jej, żeby mi pomogła. Prostota Marty. Czy potrafię tak prosto rozmawiać z Jezusem? Czy stać mnie w rozmowie z Nim na szczerość Marty? I czy podobnie jak Marta wierzę w moc Jego słowa, w posłuszeństwo Jego słowu? Powiedz jej… Pan Jezus nie kieruje jednak słowa do Marii według życzenia jej siostry. On kieruje słowo do Marty. Mówi do niej w jej wzburzeniu, zmęczeniu, w zamieszaniu. Czy Marta to słowo słyszy i czy je rozumie? Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo i tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę… Chcieć usłyszeć Słowo… Proś Pana o postawę autentycznego słuchania Jego słowa, o rozumienie tego, co chce do Ciebie powiedzieć w tym wszystkim co obecnie przeżywasz i czym się zajmujesz. Co to jest to mało, jedno, najlepsza cząstka?

s. Agnieszka CSS