Modlitwa na każdy czas…
6 czerwca 2020
Zesłanie Ducha Świętego w nowicjacie w Gatara
12 czerwca 2020

Odeszła do Pana – s. Celestyna Zając CSS

Siostra Celestyna Aleksandra Zając urodziła się 17 lutego 1924 r. w Klimontowie k/Proszowic, jako córka Jana i Rozalii z Porębskich. Sakrament Chrztu św. i Bierzmowania przyjęła w kościele parafialnym w Proszowicach. Dnia 15 października 1946 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Krakowie. Nowicjat rozpoczęła 29 sierpnia 1947 r., przyjmując imię zakonne siostra Celestyna. Pierwsze śluby złożyła 30 sierpnia 1948 r., natomiast 31 sierpnia 1951 r. oddała na zawsze swoje życie Bogu poprzez złożenie profesji wieczystej. W 1973 r. obchodziła srebrny Jubileusz ślubów zakonnych, zaś w 1998 r. złoty Jubileusz.

W Zgromadzeniu pełniła z oddaniem powierzone jej obowiązki. W latach 1948-1950 pracowała jako nauczycielka kroju w Liceum Krawieckim w Busku Zdroju. W latach 1950-1954 przebywała w Krakowie, pełniąc początkowo funkcję intendentki w Przedszkolu „Caritas”, prowadzonym przez Zgromadzenie w domu przy ul. Lotniczej, a następnie pracując jako wychowawczyni w Internacie, prowadzonym przez Siostry w domu przy ul. Szpitalnej. W 1954 roku została skierowana do domu zakonnego w Pacanowie; przez dwa lata pracowała w tamtejszym Domu Dziecka jako wychowawczyni i zarazem księgowa. W następnych latach pełniła obowiązki zakrystianki przy kościołach parafialnych oraz zajmowała się szyciem na potrzeby Zgromadzenia na kolejnych placówkach: Czaniec (1956-1958), Ustka (1958-1961), Jędrzejów (1961-1962), Kraków, ul. Szpitalna (1962-1963), Chmielnik (1963-1966), Babice (1966-1972). Kilkakrotnie pełniła funkcję przełożonej domu na rozmaitych placówkach. W roku 1978 została mianowana ekonomką generalną Zgromadzenia, funkcję tę pełniła do 1981 roku.

Począwszy od 1972 roku, niemalże do końca swego życia – tak długo jak tylko pozwalały jej na to siły – służyła siostrom swymi umiejętnościami krawieckimi, pełniąc obowiązki krawcowej w domu generalnym w Krakowie, w domu nowicjatu w Leżajsku, w domu zakonnym w Lublinie, a następnie – od 2005 roku – w Pacanowie. W Pacanowie s. Celestyna, oprócz posług krawieckich, z wielką radością oddawała się pielęgnowaniu ogródka kwiatowego i z wielką miłością troszczyła się o każdą roślinkę, za którą uwielbiała Boga Stworzyciela.

W okresie ostatnich trzech lat, gdy nie mogła już samodzielnie się poruszać, z wielką wiarą i ufnością, oddawała swoje cierpienia i dolegliwości, KRÓLOWI DUSZY, za którym coraz bardziej tęskniła, prosząc szczególnie w intencji kapłanów oraz naszego Zgromadzenia.

Odeszła do Pana dnia 4 czerwca 2020 roku, w otoczeniu sióstr, w domu zakonnym w Pacanowie, przeżywszy 96 lat, w tym 74 lata w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 czerwca w kaplicy zakonnej w Pacanowie. Mszę Świętą w intencji śp. naszej Siostry celebrowali ks. Prałat Leszek Domagała, ks. Wikary Leszek Puchała – kapłani  z Parafii św. Marcina w Pacanowie oraz ks. Kapelan Józef Kusek. W homilii ks. Kapelan podkreślał głębokie umiłowanie Jezusa Eucharystycznego przez  śp. s. Celestynę, trwanie przed Panem i Oblubieńcem na modlitwie w kaplicy,  tak długo jak tylko siły fizyczne Siostrze pozwalały. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, m. M. Estera Kapitan oraz współsiostry.

Doczesne szczątki śp. s. Celestyny spoczęły w grobowcu zakonnym na Cmentarzu w Proszowicach.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…