825 lata temu…
22 kwietnia 2023
Powołanie, a oczekiwanie
30 kwietnia 2023

Odeszła do Pana – s. Hanna Mazur CSS

Dnia 22 kwietnia 2023 r. w wieku 79 lat odeszła do domu Ojca s. Hanna Zofia Mazur.

Siostra HANNA Zofia Mazur – urodziła się dnia 3 sierpnia 1944  w Łękach Górnych (diecezja tarnowska). Ochrzczona została dnia 6 sierpnia 1944r . w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Łękach Górnych, sakrament bierzmowania przyjęła w 1953r. w tymże kościele.  Do  Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia  wstąpiła w 1962 roku w wieku 18 lat. Dnia 28 sierpnia 1965 roku po odbytym  Nowicjacie, złożyła pierwszą profesję. W 1973 roku złożyła profesję wieczystą.

W ankiecie przy wstąpieniu do Zgromadzenia s. Hanna napisała, że od czwartej klasy szkoły podstawowej pragnęła poświęcić się Bogu w życiu zakonnym,  a swoją motywację określiła, że „pragnie się uświęcić i drugim pomóc do zbawienia”. S. Hanna była osobą bardzo energiczną i radosną, otwartą na drugich i na świat. Lubiła Wspólnotę i Siostry. Była bardzo gościnna i lubiła świętować. Odznaczała się pracowitością – nigdy nie była bezczynna. Była obdarzona talentami praktycznymi, jak dekorowanie, robienie na drutach, szycie i zawsze chętnie tymi darami służyła Siostrom, zarówno gdy była katechetką, jak też później, dopóki pozwalało jej zdrowie. Jeszcze w czasie choroby, gdy już jej ręce nie były sprawne, martwiła się, że nie uszyła jeszcze Siostrom obiecanych habitów i innych rzeczy.  Była cenioną, wymagającą, lubianą i aktywną katechetką.

Siostra Hanna w Zgromadzeniu pełniła różne posługi: opiekunka chorych w Krakowie, zakrystianka w parafii Biskupice, wychowawczyni w przedszkolu w Krakowie i w Proszowicach, wychowawczyni w Zakładzie Wychowawczym w Pacanowie, wiele lat pracowała jako katechetka w różnych szkołach, podejmowała również funkcję przełożonej domu w Sułoszowej, Milówce, Czańcu i Chmielniku.

Ostatnie 10 lat życia od 2013 roku przeżyła w Pacanowie, podejmując na miarę sił różne posługi domowe, m.in. szyjąc i robiąc na drutach.

Odeszła do Pana po długiej, uciążliwej chorobie, znoszonej z cierpliwością dnia 22 kwietnia 2023, w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, w 825. Rocznicę Zatwierdzenia Zakonu.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Uroczystości pogrzebowe Śp. S. Hanny Mazur odbędą się 25 kwietnia o godz. 1200 w kaplicy domu zakonnego SS. Kanoniczek Ducha Świętego w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 4; przed Mszą św. różaniec o godz. 11.30. Po Mszy św. nastąpi wyprowadzenie doczesnych szczątków na cmentarz parafialny w Pacanowie.