Złoty jubileusz
28 października 2018
Czciciele Ducha Świętego z Lublina pielgrzymują
2 listopada 2018

Odeszła do Wieczności śp. s. Klara Antosiewicz CSS (1928 – 2018)

W poniedziałkowy poranek 29 października 2018 roku, w wieku 90 lat, odeszła do wieczności nasza S. Klara Antosiewicz – historyk Zakonu, długoletni pracownik Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, wieloletnia koordynatorka krakowskiej grupy Sióstr historyczek żeńskich Zgromadzeń zakonnych w Polsce, autorka licznych artykułów nt. początków i działalności Zakonu Ducha Świętego de Saxia na Ziemiach Polskich.

S. Klara Krystyna Antosiewicz urodziła się 18 marca 1928 roku w Pierocicach k/Działoszyc (pow. Pińczów). Do naszego Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia wstąpiła 21 czerwca 1948 r. Dnia 1 lipca 1949 r. rozpoczęła nowicjat, przyjmując imię zakonne siostra Klara. Pierwszą profesję zakonną złożyła 29 lipca 1950 r., profesję wieczystą – 11 sierpnia 1953 r.

W Zgromadzeniu, przez niemal ćwierć wieku, pełniła obowiązki katechetki na rozmaitych placówkach: Słupsk (1950-1955), Lublin (1957/1958), Kraków (1963-1969), Babice (1969-1972). W latach 1955-1957 odbywała studia w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Natomiast w 1958 r., z myślą o opracowaniu historii Zakonu Ducha Świętego, została skierowana na studia z historii Kościoła na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończyła w 1963 roku, zdobywając tytuł magistra historii.

Począwszy od 1975 r., przez kolejne ćwierćwiecze, bo aż do 2001 r., pracowała z niezwykłą pasją, zamiłowaniem i odpowiedzialnością w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu. Jako kustosz archiwalnych zbiorów dbała o ich konserwację, katalogowanie, zachowanie przed uszkodzeniem i zaginięciem. Służyła pomocą i życzliwą radą tym, którzy prowadząc kwerendę dokumentów do swych prac naukowych, zgłaszali się do Archiwum.

W latach 1971-1989 była koordynatorką „Grupy Krakowskiej” sióstr zakonnych zajmujących się opracowaniem historii własnych Zgromadzeń. Uczestniczyła w ogólnopolskich zjazdach organizowanych przez Biuro Historyczne i Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce przy KUL, którego głównym inicjatorem był Prof. Jerzy Kłoczowski. Jako koordynatorka krakowskiej grupy organizowała spotkania sióstr historyczek w domu zakonnym przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Zapraszała na nie z referatami wybitnych wykładowców KUL, pracowników archiwów kościelnych i państwowych. Kochała historię, z wielkim pietyzmem odnosiła się do przeszłości. Często mawiała: Nie byłoby naszego „dziś”, gdyby nie było „wczoraj”.

W dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła, w roku 2000 została odznaczona przez papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, który odebrała z rąk ówczesnego Metropolity Krakowskiego, nieżyjącego już dzisiaj, Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

Przez dziesiątki lat, w swym życiu osoby konsekrowanej, historyczki i archiwistki, łączyła osobiste życie modlitwy i obowiązki wypływające ze ślubów zakonnych z ofiarną pracą dla Kościoła oraz dla dobra własnej rodziny zakonnej. Przemierzała archiwa i biblioteki, by dotrzeć do materiałów źródłowych związanych z historią Zakonu Ducha Świętego; była autorką wielu artykułów i opracowań na temat jego początków i działalności na przestrzeni wieków.

Kochała swój Zakon i Kościół, dla którego z oddaniem i pasją pracowała; tą miłością zapalała innych. Wykłady z historii, które przez lata prowadziła dla młodego pokolenia sióstr nowicjuszek – to nie tylko skarbiec historycznej wiedzy, bogactwo przekazanych treści, ale to nade wszystko czytelne i jasne świadectwo życia Siostry rozmiłowanej w Bogu, zatroskanej o drugiego człowieka, oddanej Kościołowi i Zakonowi bez reszty.

Ostatnie lata życia S. Klary naznaczone były chorobą oraz cierpieniem, które znosiła w cichości, z pogodą ducha. Odeszła do wieczności w poniedziałkowy poranek 29 października 2018 roku, przeżywszy 90 lat, w tym 70 lat w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

Dziękując Bogu za dar życia Śp. Siostry Klary, za jej powołanie, ofiarną służbę dla Kościoła i Zgromadzenia, za dobro, które rozsiewała wokół siebie, prośmy dla niej o szczęście oglądania Bożego Oblicza w Niebie.

Uroczystości pogrzebowe Śp. S. Klary Antosiewicz odbędą się 6 listopada (wtorek) w Krakowie. Msza Św. w kościele pw. św. Tomasza Ap. przy ul. Szpitalnej 12 rozpocznie się o godz. 12.00. O godz. 14.30 nastąpi odprowadzenie ciała do grobowca Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego na Krakowskim Cmentarzu na Salwatorze.

s. Immaculata Kraska CSS