Już 33 – ci
23 września 2015
Oddaję się Tobie
27 września 2015

…odetnij…

biblia

XXVI Niedziela Zwykła

Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.(Mk 9,38-43.45.47-48)

  • Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Co Cię skłania do czynienia dobra? I dlaczego tego dobra doświadczasz od innych? Czy dlatego, że należysz do Chrystusa? Czy może dlatego, że ktoś ma z tego korzyści? A Ty czego szukasz?
  • Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją… I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją… Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je… Co dla Ciebie jest powodem grzechu? Odsuń to. Tak po prostu… bez wchodzenia w kompromisy. I nie oglądaj się wstecz. Pan mówi: odetnij. Żąda radykalizmu.

s. Agnieszka CSS