60 godzin dla misji
28 stycznia 2016
Wolontariat Młodzi Miłosierni
31 stycznia 2016

On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się

biblia

IV Niedziela Zwykła

Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. (Łk 4,21-30)

  • A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. A za chwilę: Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Ci sami ludzie, którzy słuchali Jezusa… Dlaczego tak inaczej w krótkim czasie zareagowali? Jezus swoim słowem ich dotykał, pokazywał prawdę o nich, a oni nie chcieli tego przyjąć. Mówił coś, co nie było po ich myśli. Nie podobało się im to słowo, które usłyszeli. A jak jest z nami? Czy Słowa Bożego nie przyjmujemy wybiórczo?
  • On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się. Czy nie tego powinniśmy się bać? Przejścia pośród nas Chrystusa i Jego oddalenia się? To słowo jednak mówi nam jeszcze o czymś. Przypomina nam, że to Jezus jest Panem czasu. Przechodzi a nikt Go nie dotyka, pomimo szalejącego wokół Niego gniewu. To Pan wyznacza czas. Gdy ten czas nadchodzi, Jezus nie tyle zostaje wydany w ręce ludzi, co sam się w nie wydaje… Ostatnie słowo należy do Boga.

s. Agnieszka CSS