Wakacje z Ojcem Gwidonem w Bieszczadach
30 lipca 2014
Okiem i sercem postulantek
19 sierpnia 2014

…ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła…

biblia

XX Niedziela Zwykła

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Mt 15,21-28

  • …kobieta kananejska… wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!… Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem… Jak byś zareagował/ła, gdybyś kogoś o coś bardzo prosił/a, a on przeszedł by obok ciebie obojętnie? Może stwierdziłbyś/łabyś, że nie warto, że mu na Tobie nie zależy, że to nie ma sensu… Czy może byłaby w Tobie wielka wiara i samozaparcie, by próbować dalej… by jeszcze raz za nim krzyknąć, błagać… Taką sytuację miała owa kobieta kananejska… Sytuację, która może zdarzyć się nam w codziennym życiu ze zwykłymi ludźmi… Ona jednak doświadczyła tego w spotkaniu z Jezusem! Piękna jest tu ukazana modlitwa błagalna, której uczy kobieta kananejska.
  • …ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi!… Modlitwa błagalna! Jaka jest moja i Twoja wiara i modlitwa? Czy potrafię pokornie prosić? Czy potrafię i chcę trwać w tym błaganiu? Błaganie kobiety kananejskiej trwało chwilę, lecz czasami potrzeba większej wytrwałości… to pokazuje na przykład matka św. Augustyna – św. Monika… Czy potrafię tak trwać w modlitwie i prosić za kogoś? Czy raczej jestem jak apostołowie i mówię do Jezusa: Odpraw ją, bo krzyczy za nami!

s. Pia CSS