Składamy życzenia świąteczne
22 grudnia 2014
Boże Narodzenie – kilka myśli
27 grudnia 2014

Opłatek dla Osób Życia Konsekrowanego

„Dziś już nie wystarczy przyzwoity biskup, ksiądz, zakonnik czy siostra zakonna. W tym pędzącym świecie to, co zwyczajne, jest niezauważalne. Potrzeba naszego radykalizmu i wyrazistości” – powiedział bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Mszą świętą, i konkretnymi słowami Pasterza diecezji, świętowaliśmy spotkanie opłatkowe dla Osób Życia Konsekrowanego, które odbyło się w Koszalinie w dnu 13.12.2014r.

W Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, podczas homilii- słyszalne były wezwania do radykalizmu, świadectwa życia, a nade wszystko miłości, która ma promieniować w naszej codzienności. Ks. Biskup powiedział m.in.:” Kościół potrzebuje dziś miejsc, w których można dotknąć Jezusa. Niech będą nimi wasze wspólnoty. Pokażcie nam Jezusa, a nie tylko gadajcie o Nim! To zadanie dla wszystkich, ale w wyjątkowy sposób dla osób życia konsekrowanego.”

Głoszenie Dobrej Nowiny życiem, jest wezwaniem i wyzwaniem, jaki stawia nam świat. Nie tylko w roku życia konsekrowanego, ale być może w tym czasie szczególnie. To spotkanie uświadomiło nam na nowo łaskę wybrania, ale również ogrom odpowiedzialności jaki Chrystus powierzył każdemu i każdej z nas. „Nie gadajmy o Nim”, nich Boże Oblicze będzie widoczne w naszych twarzach, Jego bliskość we wspólnotach których żyjemy, a również Jego ręce namacalne w naszych dłoniach, które pozwolimy dotknąć wielu młodym będą c z nimi w ich środowisku, w ich problemach i troskach. Nie po to by jedynie „gadać o Nim”, ale wskazać na Niego.

Sprawmy, by przesłanie Biskupa Dajczaka, rozpaliło nasze serca ku misji, do jakiej wzywa nas Bóg: „Bożego słowa nie przekazuje się jak informacji. Boże słowo w nas się staje, wciela się w nasze życie. Od kiedy słowo Boże przyszło na świat przez wcielenie, od tego momentu to słowo ciągle tak przychodzi. Ono musi wcielić się w nas. Trzeba, by na naszych obliczach wyraziście wypisana była Ewangelia. Aby ci, którzy Ewangelii-książki do ręki nie wezmą, mogli ją w nas przeczytać”.

s. Dominika CSS