Gość z Afryki
15 stycznia 2016
biblia
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie
17 stycznia 2016

Opłatkowe spotkanie w Kurii Krakowskiej

Kraków. Jak co roku, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, w Kurii Metropolitalnej, Ks. Kard. Stanisław Dziwisz spotkał się

z siostrami zakonnymi, aby podzielić się
z nimi opłatkiem.

Słowa życzeń skierowała do Księdza Kardynała oraz obecnych biskupów, Nasza Matka, m. Maria Estera Kapitan: „Pragniemy życzyć wielkiej miłości, której serce nie zdoła pomieścić. Niech rozlewa się ona na wiernych Kościoła Krakowskiego, na wszelkie dobre dzieła. Niech Pan wzbudza swego Ducha we wszystkich zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży”.

W kończącym się Roku Życia Konsekrowanego, Nasza Matka dziękowała ks. Kardynałowi i naszym Pasterzom, „za wszelkie dobro, za troskę okazywaną naszym rodzinom zakonnym, za towarzyszenie nam modlitwą o dar nowych powołań. My, ze swej strony, zapewniamy o serdecznej życzliwości i stałej modlitwie we wszystkich intencjach Drogich nam Pasterzy”.

Matka Estera nawiązała również do ważnych i radosnych wydarzeń dla naszego Zgromadzenia: „w imieniu sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wyrażę jeszcze słowa wdzięczności Eminencji i na Jego ręce wszystkim zaangażowanym w podjęty przez Kościół Krakowski proces naszej współsiostry, s. Emanueli Kalb. Dziękujemy za wszelkie starania, za to, że możemy cieszyć się ogłoszeniem dekretu heroiczności jej cnót. Powierzamy wstawiennictwu Czcigodnej Sługi Bożej, siostry Emanueli Drogiego ks. Kardynała, księży biskupów, wszystkich kapłanów, gdyż modlitwa i ofiara życia w tej intencji, była szczególnym rysem jej duchowości”.

Ksiądz Kardynał, dziękując m. Esterze Kapitan za słowa życzeń, podkreślił również, że siostry Duchaczki są znane z pięknego śpiewu, ale też głębokiego w treść. Przyczynek ten uczynił, gdyż spotkaniu towarzyszyła schola sióstr Duchaczek pod dyrygenturą s. Adriany Miś, która wykonała kolędy: „Zorze się palą”, „Za kim tęsknisz”, „Na Boże Narodzenie”.

Następnie Metropolita krakowski zwrócił się do wszystkich zgromadzonych sióstr: „Drogie Siostry, wasze zakonne śluby wpisane są w owocowanie sakramentu chrztu świętego i w tajemnicę Trójcy Świętej. Trwa jeszcze Rok Życia Konsekrowanego, w którym dziękujecie Bogu za dar szczególnego wybrania. Ojciec Święty Franciszek w specjalnym liście napisanym z tej okazji wzywał Was, byście we współczesnym świecie odważnie pełniły misję prorocką. Słowa te wpisują się w rozpoczęty już w całym Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Niech zatem Wasze oczy, usta, serca i ręce będą miłosierne wobec chorych, cierpiących i ubogich. Właśnie o taką łaskę dla całego Kościoła modliła się św. Siostra Faustyna (Dzienniczek, 163).” (…)

Przekażcie również moje najlepsze życzenia Siostrom z Waszych Wspólnot, za które jesteście odpowiedzialne. Wypełniajcie Waszą misję wielkodusznie, z oddaniem i ewangeliczną miłością. Żyjecie, modlicie się i pracujecie, Drogie Siostry, w samym centrum Kościoła, w Jego Sercu. Od Was w dużej mierze zależy także wiarygodność naszego przepowiadania Dobrej Nowiny. Także wierni świeccy, a zwłaszcza młodzież, która zgromadzi się w przyszłym roku na Światowych Dniach Młodzieży – widzą Wasz codzienny trud i bardzo doceniają wasze ciche zaangażowanie. Służycie przecież Panu pokornie w wielu parafiach, szkołach, przedszkolach, w szpitalach. Czynicie to często w cieniu, bez rozgłosu dlatego nie mówi się o Was w środkach społecznego przekazu. Ale za to przychodzą do Was bracia i siostry prosząc o modlitwę, o dobrą radę, o miłosierny gest wysłuchania i pocieszenia. Często widzą na Waszych twarzach uśmiech i radość rodzące się z modlitwy i z życia w Obecności Emmanuela, Boga z nami. Cieszę się dzisiaj z Waszej obecności i serdecznie dziękuję za Wasze szczere życzenia. Bóg zapłać! – zakończył pasterz naszej archidiecezji.

Dziękujemy panu Tadeuszowi Warczakowi za udostępnienie zdjęć z tego wydarzenia