„Namieszałeś w moim życiu…”
22 czerwca 2015
Grupa Misyjna na wyjeździe
23 czerwca 2015

Ostatnia Huta Ducha Świętego

Kraków, Szpitalna.  „Niech w drodze za przewodem Twym, miniemy zło co kusi nas” to temat naszego ostatniego w tym roku akademickim spotkania w ramach HUTY DUCHA ŚWIĘTEGO.

W naszych comiesięcznych rozważaniach nad Hymnem „Veni Creator” dotarliśmy już do przedostatniej zwrotki.
Dwaj rozważane wersy hymnu pomogły nam w odkryciu roli, jaką spełnia Duch Święty na drodze wiodącej do osiągnięcia chrześcijańskiej dojrzałości. Jeżeli Jezus jest drogą, która prowadzi do Ojca (por. J 14, 6), to Duch Święty jest przewodnikiem na tej drodze. Mówi św. Ambroży:

„(On) jest Duchem, naszym wodzem i przewodnikiem, który kieruje umysłem, utwierdza uczucie, pociąga nas tam, gdzie zechce, i nasze kroki kieruje ku wyżynom”.

Dziękujemy wszystkim, którzy w kościele św. Tomasza, u sióstr Duchaczek, tworzyli MODLITEWNY WIECZERNIK, gdzie Duch Święty oświecał, umacniał
i przemieniał.
Przeżywajmy każdy dzień pod Jego natchnieniem i z Jego łaską, a w październiku zapraszamy na kolejne spotkania Huty Ducha Świętego!

Zobaczcie zdjecia z ostaniego spotkania: