Spotkania kilkupokoleniowe
30 maja 2014
Ku Sercu Jezusowemu…
1 czerwca 2014

Oto jestem z wami

biblia

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28,16 -20

  • A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili – wątpliwości są nieodłącznym elementem na drodze wiary. Mieli je nawet ci, którzy Jezusa dotykali, wiedzieli, słyszeli… Powiedz Jezusowi szczerze o swoich wątpliwościach w wierze i w relacji z Nim… Zapraszaj Go do swoich wątpliwości. Tylko Jezus ma „wszelką władzę na niebie i na ziemi” – także nad twoimi wątpliwościami…
  • Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody – Jezus mówi te słowa także do tych, którzy targani są różnymi wątpliwościami w wierze. Wiara dzielona z innymi pomnaża się i umacnia. Zapytaj Jezusa, do kogo cię posyła, abyś dzielił się swoją wiarą – nawet taką maleńką, jaką masz…
  • Ja jestem z wami przez wszystkie dni – Zapraszaj Jezusa tam, gdzie czujesz się najbardziej samotny, opuszczony, zawiedziony, rozczarowany… Usłysz te Jego słowa jako skierowane do ciebie w konkretnej sytuacji, jaką teraz przeżywasz.

s. Maria CSS