DSCN6587
W góry, w góry. Na łąki i na hale!!!
8 kwietnia 2017
DSC05346
Maryjne tło Wieczernika
11 kwietnia 2017

Oto Król twój przychodzi do ciebie…

biblia

Niedziela Palmowa- Niedziela Męki Pańskiej

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”. Mt 21, 1- 11

  • Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Król twój… Czy widzisz w Chrystusie swojego Króla? … przychodzi do ciebie… Usłysz to. Zobacz, jak się zbliża. Przyjrzyj się jak wygląda? … łagodny… Nie krzyczy, nie przerywa okrzyków tłumu, nie wyjaśnia, milczy. Wypełnia się Pismo – Nie będzie wołał ni podnosił głosu…; … siedzący na osiołku… Ile w tym pokory… Czy przyjmiesz Go takiego? Czy oddasz Mu pokłon?

s. Agnieszka CSS