Dokąd warto wybrać się w maju?
8 maja 2014
Powrót do źródła
12 maja 2014

Owce… głos Jego znają

biblia

IV Niedziela Wielkanocna

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. J 10,1-10

  • …woła on swoje owce po imieniu… Imię… Każde imię niesie za sobą jakieś zadanie… powołanie… Czy wiesz co oznacz Twoje imię? Jak Jezus je wypowiada? Piotr – skała… Andrzej – dzielny… Dominik – należący do Boga… Justyna – sprawiedliwa… Ewa – dająca życie… A Twoje imię? Jezus woła Cię po imieniu… Woła byś zbliżył się do Niego. On chce Cię mieć blisko! Czy słyszysz jak Jezus mówi Twoje imię? Usłysz… Pozwól Mu je wypowiedzieć!
  • …owce słuchają jego głosu… …owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają… Tylko słuchając czyjegoś głosu możemy go poznać i iść za nim. Jezus wciąż do nas mówi, tylko czy my chcemy Go usłyszeć? Jego głos… Słowo Boże… Czy znam Jego głos? Jeśli zacznę słuchać to poznam i… i będę wiedzieć w którą stronę iść. Czy masz w sobie pragnienie słuchania Jezusa? Pragnienie usłyszenia Jego głosu? Czy znasz już ten głos?

s. Pia CSS