nr7
Umiał znaleźć wspólny język
28 sierpnia 2013
2011.05.02_15h32
Stanął na drodze mojego powołania
28 sierpnia 2013

Owoc Ducha

owoc

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego (KKK) w numerze 1832 czytamy, że Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały. Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: „miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość”.

Podobną liczbę znajdujemy w przekładzie Wujka, jednakże istnieją drobne różnice w tłumaczeniu: zamiast uprzejmość jest dobrotliwość, wspaniałomyślność to nieskwapliwość, łaskawość tłumaczy jako cichość. Warto dodać, że tych dwóch ostatnich nie ma w innych polskich przekładach, ani nawet w oryginale. W pozostałych polskich przekładach katalog cnót z Ga 5,22-23 zamyka się w liczbie dziewięciu: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Niektórzy próbowali sklasyfikować te dziewięć cnót w trzy triady: pierwsza dotyczy dyspozycji umysłu (miłość, radość, pokój), następna to cnoty wpływające na ludzkie relacje (cierpliwość, uprzejmość, dobroć), ostatnia trójka to zasady regulujące postępowanie społeczne (wierność, łagodność, opanowanie).

Paweł przez sformułowanie owoc Ducha wymienionych cnót nie uważa za czyny ludzkie, lecz za owoc pochodzący z życia w Duchu Świętym. Apostołowi nie chodzi tylko o wyliczenie poszczególnych cnót, lecz głównie o ich praktykowanie za pomocą Ducha, skoro w Nim mają swoje źródło. Paweł przez to pragnie pokazać jak powinno wyglądać wzorowe życie wspólnoty kościelnej w Galacji.

Miłość stanowi podstawę wszystkich innych owoców, winna być sercem tych przejawów, ponieważ jest ona autentycznym darem Ducha, który jest zaczynem harmonijnego życia moralnego.

s. Dorota Raźny

Każda siostra duchaczka nosi dwuramienny krzyż z dwunastoma rozgałęzieniami symbolizującymi dwanaście owoców Ducha Świętego.