Oddaję się Tobie
27 września 2015
Kongres Młodych Konsekrowanych
1 października 2015

Owoce Ducha Świętego!

Prezentacja ukazująca OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO.
Zdjęcia: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

Muzyka: Modlitwa do DUCHA ŚWIĘTEGO – Piotr Pałka / Voce Angeli
Tekst rozważań: s.Agnieszka Radziwanowska CSS
Wykonanie: s. Pia Kaczmarczyk CSS