„Niezbędnik dla pacjenta”- AKCJA COVID
3 grudnia 2020
Nowy „Dom Ojca Gwidona”
6 grudnia 2020

„Panie na Twoje słowo…”

W naszym krakowskim klasztorze odbyły się rekolekcje dla dziewcząt, które pochyliły się nad fragmentem Ewangelii św. Łukasza o obfitym połowie i powołaniu Piotra. Dziewczętom towarzyszyły w tych dniach s. Julia Karpacz i s. Pia Kaczmarczyk.

Celebracja Słowa Bożego, Adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólna Liturgia Godzin i Koronka do Ducha Świętego miały otwierać serca na Jezusowe słowo, kierowane do każdej z uczestniczek i uczyć Piotrowego zaufania Słowu… Uczyć wypływania na głębię pomimo lęku… Umocnieniem w trwaniu przy Słowu i przyjmowaniu go, stała się Eucharystia i wspólnota!

Brat Łukasz Preising z Towarzystwa Ducha Świętego w sobotniej konferencji przeprowadził nas przez tą Ewangelię krok po kroku i wskazał na bardzo ważne momenty w spotkaniu Piotra z Jezusem, ukazując historię powołania Piotra i wskazując na to, jak Jezus zaprasza do pójścia za Nim nie tylko Piotra, ale również kobiety, które szły za Jezusem.

Jednym z punktów tego rekolekcyjnego czasu były warsztaty „Duchacki krzyż„… owoce tych warsztatów można zobaczyć na poniższych zdjęciach.

Zapraszamy na kolejne rekolekcje u duchaczek…

s. Pia CSS