Jezus calun
Światło życia
26 maja 2014
Czas Misji Świętych
27 maja 2014

Parafia czaniecka pamięta

Czaniec. „Jestem związany z parafią czaniecką przez moich pradziadów”.

Te słowa, wypowiedziane przez ks. Karola Wojtyłę, biskupa krakowskiego napawają dzisiaj dumą mieszkańców naszej parafii, radość wypełnia serca tych, którzy byli blisko związani z rodziną Świętego Jana Pawła II i tych, którzy teraz tu mieszkają. Wszyscy dziękują Bogu za Świętego Rodaka. Czynią to na różne sposoby. Uczniowie Szkoły Podstawowej uczynili to między innymi poprzez inscenizację o Świętym Janie Pawle II.

W niedzielę 18 maja, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły, na Mszy Świętej o godz. 10.45 w przedstawieniu „Jan Paweł II – święty papież Polak” ukazały radość aniołów w niebie i ludzi na ziemi: marynarzy, rybaków, górali, mieszkańców Warszawy i Krakowa. Było też spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, który przez krótką chwilę był na ziemi.

Doskonale pamiętamy Jego słowa:

„Polsko, Ojczyzno moja, ziemio kochana, ziemio zawsze mi bliska….
Tu, na tej ziemi moje serce zostało…
Boże, błogosław moje rodzinne strony,
błogosław naród Polski – to moi bracia, to moje siostry.
Niech Polska będzie zawsze wolna.
Niech w sercach Polaków pierwsze miejsce ma: Bóg, Honor, Ojczyzna…

s. LIliana Żaczek CSS