s_arkadia9
Prosty w swej wielkości
29 kwietnia 2014
Dzień Młodzieży w Pacanowie
1 maja 2014

Pasterska wizyta w Domu Ojca Gwidona

Pacanów. W ramach wizytacji kanonicznej parafii pod wezwaniem Św. Marcina w Pacanowie , Naszą Wspólnotę i Dzieci z Domu Ojca Gwidona nawiedził ks. Bp Kazimierz Gurda – biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Księdzu Biskupowi towarzyszył ks. Sylwester Okła kapelan oraz ks. Prałat Leszek Domagała i ks. Tomasz Chojna wikary parafii Pana Jezusa Konającego w Pacanowie. Spotkanie odbyło się 24 Marca 2914r. Ksiądz Biskup rozpoczął je w kaplicy zakonnej pod wezwaniem Ducha Świętego. Po krótkiej modlitwie ks. Biskup podziękował Siostrom za pracę jaką Siostry wykonują na co dzień. Następnie na Sali Zgromadzenia Dostojnego Gościa przywitała S. Przełożona Dobromiła Kurek. Ksiądz Biskup raz jeszcze wyraził wdzięczność Siostrom za podejmowany trud i szczególną uwagę zwrócił na dzieci z Domu Ojca Gwidona. Na zakończenie spotkania ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Ks. Biskup następnie udał się do Domu Ojca Gwidona na spotkanie z dziećmi , wychowawcami i pracownikami. Całości spotkania towarzyszyły prawdziwie duchacka miłość i radość.