„Promieniowanie Ojcostwa”
22 października 2018
Odrodzenie
27 października 2018

„Pełni Ducha i posłani”

„Pełni Ducha i posłani” to temat trwającego tygodnia misyjnego. Również nasze Zgromadzenie codziennie modli się za misjonarzy oraz jest obecne na misjach w Afryce, gdzie siostry misjonarki pełne Ducha pragną świadczyć o miłości Jezusa do każdego człowieka.

Warto wiedzieć…

Dnia 27.10.1979 roku ks. Kardynał Franciszek Macharski w Bazylice Mariackiej w Krakowie podczas uroczystości wręczenia Krzyży Misyjnych pierwszym siostrom misjonarkom powiedział:

„Z wielką radością i wdzięcznością patrzymy dzisiaj na to Zgromadzenie, które chlubi się najszczególniejszym patronatem Ducha Świętego. Patrzymy na nie z wielką radością i wdzięcznością, z uwielbieniem Boga za Jego dzieło. To jest wielkie dzieło. Wielkie bowiem jest dzieło, jeśli Duch Święty po tylu wiekach istnienia Zgromadzenia – założonego przecież w Średniowieczu – potrafi ukazać żywotność łaski Bożej. Ten korzeń, stary korzeń średniowieczny wypuszcza nowe żywe pędy, które są dla Kościoła Bożego. I więcej niż dla Kościoła – dla świata. Uwielbiajmy dzisiaj Boga, błagając Go, żeby zechciał dać tę moc, żeby zechciał okazać Swoją moc w tym, co w dawnych wiekach ma swoje korzenie. (…) Musimy patrzeć z realizmem na to, co się kryje w tym wyjeździe z Polski do jednego z najbiedniejszych krajów świata”.

W  1981 roku Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia rozpoczęły pracę misyjną w Afryce Centralnej: w Burundi a nieco później w Rwandzie. Obecnie kilkanaście misjonarek pracuje w Burundi na trzech placówkach: w stolicy kraju Bujumbura oraz w Gatara i Buraniro. Prowadzą centra medyczne z oddziałami  szpitalnymi, przychodniami, ambulatoriami i porodówkami. Siostry opiekują się sierotami wojennymi, ubogimi, organizują dożywianie dzieci i uczą zasad racjonalnego żywienia. Prowadzą edukację zawodową (krawiectwo, stolarstwo), katechizują i przygotowują miejscowych katechistów. Charyzmat bł. Gwidona podejmują obecnie również Burundyjki.