Listopadowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego
16 listopada 2016
Jezus Chrystus – Król i Pan
19 listopada 2016

Pielgrzymka Sióstr Przełożonych

W Domu Generalnym naszego Zgromadzenia przy ul. Szpitalnej 10 w Krakowie pod przewodnictwem Naszej Matki Generalnej Estery Kapitan w dniach od 11.11.-13.11.2016r. odbyło się spotkanie formacyjne sióstr przełożonych naszych wspólnot oraz sióstr odpowiedzialnych za formację. Były obecne prócz sióstr przełożonych wspólnot z Polski także siostry przełożone wspólnot z Burundi – Bujumbura, Rzymu i Ukrainy – Pisarówka.

Umocnione słowem o posłuszeństwie o. Jana Sypko – Sercanina, pochylałyśmy się nad aspektami naszego życia konsekrowanego w kontekście kończącego się Roku Miłosierdzia i wezwaniami współczesności.

W sobotę 12.11. 2016r. udałyśmy się do Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach, by pod przewodnictwem Naszej Matki przekroczyć Bramę  Miłosierdzia. Każda siostra przełożona duchowo przez tę Bramę „przeniosła” całą swoją wspólnotę, każdą siostrę.
Nasza Matka w akcie modlitwy wynagrodzenia zawierzyła nasze wspólnoty Bożemu Miłosierdziu. Śpiew „O Stworzycielu Duchu przyjdź” wypełnił Sanktuarium. Następnie uczciłyśmy relikwie św. Jana Pawła II w kaplicy kapłańskiej i uczestniczyłyśmy we Mszy Św. w dolnym kościele sprawowanej w intencjach dziękczynnych za łaski Roku Miłosierdzia, za nasz charyzmat miłości miłosiernej i o Boże błogosławieństwo dla Naszej Matki i sióstr przełożonych oraz ich wspólnot, przez ks. kapelana Czesława Paca, który celebrował Mszę Św. z kapłanem z Sanktuarium. Siostry czynnie uczestniczyły w Eucharystii wypełniając funkcje liturgiczne oraz śpiewając pieśni podkreślające naszą duchowość. Po Mszy Św. pomodliłyśmy się i zapaliłyśmy znicze w krypcie przy grobach ks. kard. Nagy’ego i ks. kard. Deskura.
Następnie zwiedzałyśmy Sanktuarium i udałyśmy się także do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

To wydarzenie przekroczenia Bramy Miłosierdzia (w ostatnim dniu przed ich zamknięciem w diecezjach) zwieńczyło nasze przeżywanie Roku Miłosierdzia i było dla każdej siostry głębokim przeżyciem duchowym dającym siłę do kroczenia drogą życia konsekrowanego i realizowania naszego charyzmatu miłości miłosiernej.

„Miłosierdzie Twoje Panie, miłosierdzie niepojęte,
niech mi drogą życia będzie…
Miłosierdzie w sercu moim uczyń darem dla wspólnoty,
każdym gestem darowany, miłosierdzia Twego dotyk…”
z pieśni s. Adriany Miś CSS

s. Kazimiera CSS