Amahoro w Lublinie
5 maja 2022
Powołani i obdarowani
16 maja 2022

Pielgrzymka dziękczynna

Lublin – Grąblin – Licheń – Kalisz – to trasa dziękczynnej pielgrzymki lubelskiej wspólnoty Sióstr Kanoniczek, która odbyła się w dn. 6 – 8 maja 2022 r. Wpisuje się ona w rok dziękczynienia za 100 lat posługi naszych sióstr w Lublinie. Pielgrzymowałyśmy do Matki Bożej, aby zawierzyć minione lata, to co składa się na troski i radości naszej codzienności oraz naszą przyszłość, ufając, że Ta, która jest tak blisko Jezusa, wstawi się za nami i uprosi to, czego potrzebujemy.

Był to czas indywidualnej i wspólnotowej modlitwy, czas radości, bycia razem, czas zachwytu pięknem wiosennej przyrody i odkrywania działania Pana Boga w konkretnym miejscu i czasie. Cieszyły nas spotkania z pielgrzymami, możliwość dzielenia się wiarą, wyjaśniania symboliki duchackiego krzyża, zachęcania do modlitwy do Ducha Świętego, możliwość rozmowy i modlitwy z siostrami z Zakonu Najświętszej Maryi Panny, u których mieszkałyśmy.

Nasze dziękczynienie ofiarowałyśmy Panu Bogu również w sanktuarium św. Józefa, wierząc, że przez wstawiennictwo Tego, który był dla Jezusa cieniem Ojca, można uprościć wiele łask.

s. Agnieszka Radziwanowska CSS